Vybudovanie odbornej komunikácie
ExplicoTech
PR
Regulované trhy // Stratégia, PR, Odborná komunikácia, Obsah, Mediálne kontakty, Rozhovor, Tlačové podujatie

Zadanie

Predstavenie ExplicoTechu médiám ako názorového vodcu a experta právnej regulácie, a medzi iným aj v oblasti technológie, telekomunikácie a regulácie elektronického obchodníctva.

Realizácia

Pomocou populárnej a vychytenej témy, akou je zákonná regulácia používania bezpilotných lietadiel (dronov), sme zorganizovali odborný rozhovor, kde sme predstavili najväčším maďarským médiám odbornú činnosť ExplichoTechu. V rámci podujatia sme použitím maďarských a medzinárodných dát vypracovali ďalšie odborné články zaoberajúce sa rôznymi populárnymi témami, ako je e-karta, Internetkon, zatvorenie obchodov v nedeľu, bioetanol. Takto sme vybudovali ešte pevnejšie, vážnejšie a profesionálnejšie vzťahy medzi žurnalistami a ExplicoTechom.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Žurnalisti najvýznamnejších a najväčších maďarských ekonomických a technologických médií sa teraz už pravidelne spoliehajú na odbornú pomoc ExplicoTechu, a často ich žiadajú o ich odborný názor, alebo o vyjadrenia sa k téme regulovaných trhov.

Tesco Rubik event result picture