Integrovaná kampaň so zameraním na PR
Richter Gedeon
Drž sa ho/jej! (Ragaszkodj hozzá!)
Farmaceutický priemysel // PR, Sociálne médiá, Microsite, Odborná komunikácia, Online marketing, Guerilla marketing aktivity, Vírusové video, Bloger kooperácie, Billboard kampaň

Zadanie

Vyzdvihnúť gynekologické edukačné aktivity firmy Richter Gedeon z mediálneho hluku tak, aby aj kampaň a imidž boli príťažlivé zaujímavými a obľúbenými témami pre mladšie cieľové skupiny, a aby zachovali hodnoty a prispôsobili sa hodnotám a spoločenskej zodpovednosti firmy Richter.

Realizácia

Kampaň zdôrazňovala dôležitosť dlhodobých vzťahov. Naším cieľom bolo pozitívnymi odkazmi, imidžom a rôznymi komunikačnými riešeniami ukázať, že aj dlhodobé vzťahy sú sexi. Hlavnými zdrojmi kampane boli Facebook stránka Drž sa jej/ho! (Ragaszkodj hozzá!), microsite a blog NoStory. Na týchto kanáloch sme publikovali edukačné články, online dotazník o tom, čo si myslia ľudia žijúci v dlhodobom vzťahu o sexualite a o založení rodiny, a súčasťou bol jeden test, ktorý pripravuje ženy na lekársku konzultáciu. Pomocou testu si ženy môžu ľahko premyslieť, čo je o sebe potrebné lekárovi povedať, o ich životnom štýle, a na čo je potrebné sa opýtať v gynekologickej ambulancii, aby si mohli vybrať za pomoci odborníka ten najlepší druh antikoncepcie. Počas kampane sme natočili vírusové video s názvom Výnimočné zážitky (Páratlan élmények – slovná hra, v maďarčine slovo „páratlan“ znamená aj nepárny, bez páru), o spoločnom živote, o vzájomnej príťažlivosti a súdržnosti a rovnako sme zorganizovali na svetový deň bozku vizuálne príťažlivo pôsobiacu, urbanisticky fotodokumentačne slúžiacu guerilla aktivitu. Do tlačovej komunikácie sme zahrnuli okrem tlačových správ a PR článkov aj výsledky už spomenutého dotazníka, odborné reportáže a zaujímavé infografiky. Ďalšími časťami kampane boli: celoštátny billboard kampaň, tlačové a mediálne inzercie, aktivity na sociálnych médiách (Facebook, Instagram, YouTube), súťažné hry, používanie online marketingových prostriedkov, bloger kooperácie a zapojenie brand ambassadorov.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Počas polročnej kampane sme vybudovali aktívnu Facebook komunitu s 10 tisícami nasledovateľov. Náš microsite navštívilo 55.800 individuálnych záujemcov, na online dotazník sme dostali viac než 6.200 odpovedí, 5.000 ľudí vyplnilo náš konzultačný test, a vírusové video dosiahlo 200.000 zhliadnutí. Ďalej sme vygenerovali 130 článkov v médiách v hodnote 74 tisíc EUR. S našou kampaňou sme vyhrali bronzovú medailu na súťaži Kreatív Prizma 2016 v kategórii integrovanej kampane so zameraním na PR.

Tesco Rubik event result picture