Employer Branding
thyssenkrupp Ferroglobus, thyssenkrupp Materials Slovakia
Employer Branding
oceliarsky priemysel // Stratégia, Podujatie, Sociálne médiá, Webová stránka, Employer Branding, Interná a externá komunikácia, Video

Zadanie

Budovanie značky zamestnávateľa pre firmy thyssenkrupp Ferroglobus a thyssenkrupp Materials Services.

Realizácia

Navrhli sme použiť rôzne integrované – interné, externé, kreatívne – nástroje, ktoré posilňujú angažovanosť a motiváciu existujúcich a potenciálnych zamestnancov. V centre aktivít stoja také nástroje ako osobitne vytvorený „welcome package“, „starter kit“ pre nových zamestnancov, firemný kalendár, v ktorom sa predstavili zamestnanci v osobitne navrhovaných šatách, firemné noviny s článkom „Oceľové Kočky“ a veľkolepé, kreatívne interné zamestnanecké podujatia. Tieto aktivity podporuje stránka Kariéra, zamestnanecké workshopy, aktivity na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn, obnovujúce sa firemné videá, „blue-collar” a „white-collar” reklamné a zamestnanecké referenčné kampane.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Z kampane vyrástol jeden z najväčších komunikačných projektov v živote firmy, vďaka čomu sa interná komunikácia stala intenzívnou a cielenou, a vo významnej miere narástol aj záujem o ponúkané pozície.

Tesco Rubik event result picture